hit tracker คนเป็นลม ! จะช่วยอย่างไรดี • สุขภาพดี

คนเป็นลม ! จะช่วยอย่างไรดี

คนเป็นลม ทำไงดี

เมื่อเกิดเหตุการณ์ "คนเป็นลม" ความวุ่นวายต่าง ๆ ก็มักจะเกิดขึ้นตามมา ตั้งแต่ความช่วยเหลือจากผู้ที่รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง หรือการมุงดูจากผู้ที่ไม่รู้เรื่องเลยว่าควรจะช่วยอย่างไรดี ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ถ้าทุกคนได้ทราบถึงวิธีการช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ก็จะสามารถทำให้ผู้ที่เป็นลมมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่เป็นอันตรายอีกด้วย แล้วการเป็นลมนั้นเกิดจากอะไร จะบรรเทาอาการได้อย่างไร สุขภาพดี...มีคำตอบค่ะ

คนเป็นลม เกิดจากสาเหตุใด

อาการเป็นลม เกิดจากสภาวะที่การทำงานของสมองผิดปกติไปชั่วครู่ เนื่องจากมีเลือดและออกซิเจนไหลเวียนไปสู่สมองน้อยกว่าปกติ หรือบางครั้งเพราะสมองขาดสารอาหารที่สำคัญ รวมทั้งอาการเจ็บป่วยหรือสภาวะที่ร่างกายมีความผิดปกติ อาจจะเป็นจากการอดนอนจนร่างกายอ่อนเพลีย หรือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำซึ่งก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการเป็นลมได้

อาการของ "คนเป็นลม"

เมื่อเป็นลมแล้วอาการจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ยืนหรือนั่ง โดยเริ่มจากความรู้สึกไม่ค่อยสบายตัว ศีรษะเบาหวิว วิงเวียน เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ เสมือนโลกกำลังโคลงเคลงและหมุน ตาพร่า หูอื้อ คลื่นไส้ เหงื่อออก มือเท้าเย็น และบางครั้งอาจถึงขั้นอาเจียน จากนั้นร่างกายจะทรงตัวไม่ไหวจนทรุดลงนอนกับพื้น และหมดสติไปแต่ไม่เกิน 1 นาทีก็สามารถฟื้นคืนสติได้เอง เราแบ่งอาการเป็นลมได้ดังนี้

• เป็นลมธรรมดา คืออาการเป็นลมโดยทั่วไปที่สามารถเกิดได้กับทุกคน จากการอยู่ในที่แออัด อากาศร้อนอบอ้าว และเหนื่อยล้า ซึ่งจะมีอาการหมดสติอย่างกะทันหัน

• เป็นลมเพราะมีปัจจัยหรือกิจกรรมที่ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองน้อย เช่น การใส่เสื้อผ้าคับมาก ๆ การไอจามอย่างรุนแรง ฯลฯ

• เป็นลมเพราะความดันต่ำในท่ายืน โดยจะเกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถจากท่านั่งไปสู่ท่ายืนอย่างกะทันหัน ทำให้ความดันลดต่ำลงรวดเร็ว สมองขาดเลือดไปเลี้ยง มักพบในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่มีภาวะตกเลือดรุนแรงหรืออยู่ในภาวะขาดน้ำ

• เป็นลมเนื่องจากโรคหัวใจ มักมีอาการเป็นลมโดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า หรือเป็นลมขณะใช้แรง มีอาการใจสั่น เจ็บหน้าอก หรือหายใจหอบเหนื่อย

• เป็นลมเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง มักจะมีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน มองเห็นภาพซ้อน เดินโซเซ และร่างกายอ่อนแอ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคนเป็นลม

  • ห้ามคนมุงดูเพื่อให้อากาศถ่ายเทมากที่สุด
  • ควรจัดให้ผู้ป่วยนอนศีรษะต่ำ คลายเสื้อผ้าและเข็มขัดให้หลวม เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้เร็ว
  • หายาดมหรือแอมโมเนียหอมให้ผู้ป่วยสูดดม และใช้น้ำเย็นเช็ดบริเวณคอและใบหน้า จะช่วยให้รู้สึกตัวเร็วขึ้น
  • ไม่ควรให้กินหรือดื่มสิ่งใดทั้งสิ้นหากยังไม่ฟื้น
  • เมื่อเริ่มรู้สึกตัว ให้ผู้ป่วยนอนพักต่อสักพัก
  • หากผู้ป่วยเริ่มกลืนได้อาจให้ดื่มน้ำเปล่าหรือจะเป็นน้ำหวานก็ได้
  • หากหมดสติเกิน 15 นาที ให้รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที
  • แล้วทำการผายปอดโดยวิธีเป่าปากขณะนำส่งโรงพยาบาลด่วนเมื่อผู้ป่วยหยุดหายใจ

ได้ข้อมูลการปฐมพยาบาลเบื้องต้นคนเป็นลมแล้ว...ในครั้งหน้าหากเราต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนเป็นลมล่ะก็ อย่าลืมนำคำแนะนำในข้างต้นไปใช้กันด้วยนะค่ะ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโรคภัยใกล้ตัว