hit tracker จะเกิดอะไรขึ้น?…เมื่อโลกกำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อน • สุขภาพดี

จะเกิดอะไรขึ้น?...

เมื่อโลกกำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน

คุณเป็นคนทำให้โลกนี้กำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อน…และคุณก็ควรต้องเป็นผู้รับผิดชอบหาทางเยียวยาให้โลกใบนี้เย็นลงกว่าที่เป็นอยู่ และไม่ร้อนขึ้นไปจากเดิม เพราะหากคุณหยุดยั้งภาวะโลกร้อนไม่ได้ รู้ไว้เถอะว่าในอนาคตอันใกล้คุณอาจจะต้องเผชิญกับมหันตภัยทางธรรมชาติอันใหญ่หลวง อย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

สาเหตุภาวะโลกร้อน ที่คุณไม่รู้ตัว

แน่นอนว่าหลายคนอาจจะเถียงว่าตนเองไม่ได้เป็นคนทำให้โลกนี้ร้อนขึ้น เพราะไม่ได้ไปตัดไม้ทำลายป่าจนภูเขาโล่งเตียน แต่รู้ไว้เถอะว่าทุกกิจกรรมที่เราทำในชีวิตประจำวันล้วนมีส่วนทำให้เราเข้าสู่ภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น...เพราะนับแต่ยุคอุตสาหกรรมรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน ทั่วโลกมีการพล่าผลาญทรัพยากรไปมากมาย และปล่อยของเสียจากกิจกรรมต่างๆ ออกมาสู่โลกมิได้หยุดหย่อน จนวันนี้โลกเริ่มประท้วงเราแล้วว่า...ไม่อาจแบกรับของเสียเหล่านี้ได้อีกต่อไป เห็นได้จากการที่อุณหภูมิผิวโลกเพิ่มขึ้นสูงเฉลี่ย 1 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าเรากำลังเข้าสู่ภาวะอันตราย ยิ่งอุณหภูมิผิวโลกมีค่าสูงขึ้นเท่าไหร่ เราก็ยิ่งเข้าใกล้หายนะมากขึ้นเท่านั้น

1 องศาเซลเซียส ตัวเลขอันตรายที่คาดไม่ถึง

นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศของโลกออกมาเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าอุณหภูมิผิวโลกที่เพิ่มขึ้นแม้เพียง 1 องศาเซลเซียส กำลังพาเราไปพบหายนะทางธรมชาติ ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความแปรปรวนของสภาพอากาศ...บางเวลามีพายุลมพัดโหมกระหน่ำอย่างรุนแรง...บางช่วงมีฝนตกแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย จนเกิดน้ำท่วมใหญ่...บางช่วงก็มีแดดร้อนจัด เกิดภาวะแห้งแล้ง น้ำแห้งขอด ผู้คนขาดน้ำกินน้ำใช้ อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์นี้ยังมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการเกิด “ภาวะโลกร้อน” ทั้งสิ้น

ผลกระทบภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบไปทุกด้าน ทั้งด้านระบบนิเวศวิทยาที่ความร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ส่งผลให้ปริมาณน้ำทะเลสูงขึ้น จนอาจเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมในหลายเมือง ส่วนในพื้นที่ที่แห้งแล้งก็เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลผลิตทางการเกษตร ปริมาณพืชผลที่เคยได้กลับลดน้อยลงไป อาหารการกินแพงขึ้น เกิดภาวะสินค้าขาดตลาด และที่สำคัญยังเกิดผลกระทบด้านสุขภาพตามมาด้วย

นักวิทยาศาสตร์ยังกล่าวอีกว่าทุกๆ 1 องศาเซลเซียสของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นนำมาซึ่งอันตรายและภัยพิบัติขั้นรุนแรง และหากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเข้าใกล้เลข 2 เมื่อไหร่ โลกจะถึงกลียุคและเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ฉะนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันหยุดยั้งอุณหภูมิของโลกนี้ไว้ไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส

เมื่อใดจึงเรียกว่าเกิดภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) เป็นภาวะที่ภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งอุณหภูมิใกล้พื้นผิวโลกและน้ำในมหาสมุทร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล ปริมาณน้ำฝน ภูมิอากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อผู้คนและสภาพแวดล้อม

สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน

การเกิดภาวะโลกร้อน คือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น มีสาเหตุมาจากการเกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นภาวะที่ชั้นบรรยากาศของโลกเป็นเหมือนกระจก ปล่อยให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์สามารถทะลวงมายังผิวโลก และดูดกลืนคลื่นรังสีที่โลกคายออกไม่ให้หลุดออกไปนอกบรรยากาศ จนทำให้โลกมีปริมาณก๊าซเพิ่มขึ้นหลายชนิด เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน และก๊าซไนตรัสออกไซด์ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้ มาจากการกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการทำโรงงานอุตสาหกรรม การตัดไม้ทำลายป่า การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการคมนาคม และอีกหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของมนุษย์

ภาวะโลกร้อนกับผลเสียต่อสุขภาพ

เมื่อโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อน แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนเราในทุกด้าน นอกจากปัญหาสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่ส่งผลให้คนเราใช้ชีวิตยากลำบากขึ้นแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพของคนเราด้วย สังเกตได้ชัดเจนจากภาวะอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้น ทำให้คนเราเกิดโรคฮีตสโตรก ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป จนร่างกายไม่สามารถทนทานต่อความร้อนจัดเป็นเวลานานได้ ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำ สูญเสียเกลือแร่ ร่างกายปรับตัวไม่ทัน มีผลถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนั้นยังอาจเกิดอาการภูมิแพ้จากบรรยากาศที่ร้อนขึ้น เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้นจนเป็นสาเหตุทำให้เกิดสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้มากขึ้น เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้

นอกจากนั้นความร้อนที่สูงขึ้นยังส่งผลทำให้เชื้อโรคต่างๆ เจริญเติบโตได้ดี เชื้อโรคอาจมีการกลายพันธุ์ การระบาดของโรคจะเกิดขึ้นได้ง่าย เช่น โรคที่มากับแมลง เนื่องจากความร้อนเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและแบคทีเรีย รวมถึงแมลงที่เป็นพาหะนำโรค ทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย โรคอหิวาตกโรค เป็นต้น

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการเกิดภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อโลกในทุกด้าน ซึ่งหากเรามองถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริงจะพบว่า ล้วนมาจากการกระทำของมนุษย์ที่เป็นผู้กระทำสิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของคนเรา โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับโลกในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น แต่ทุกคนควรมีส่วนช่วยกันลดการเกิดภาวะโลกร้อน ขอเพียงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยโลกของเราให้พ้นจากภาวะวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลเลวร้ายในอนาคตอันใกล้ เราทุกคนจะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร ติดตามได้ในบทความ 3 วิธีลดโลกร้อนง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน ค่ะ...

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ