hit tracker รู้เท่าทัน! อาการมะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย…ก่อนจะสายไป • สุขภาพดี

รู้เท่าทัน! อาการมะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย

...ก่อนจะสายไป

มะเร็ง

"โรคมะเร็งรังไข่" เป็นโรคหนึ่งที่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ผู้หญิงที่พบบ่อยในประเทศไทย มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้มากเพราะมักจะพบว่าเป็นโรคนี้เมื่อมีอาการในระยะสุดท้ายแล้ว อาการในช่วงแรกแทบจะไม่มีอาการเลย หรือถ้ามีอาการก็ไม่สามารถบ่งบอกถึงอาการของโรคมะเร็งรังไข่ได้อย่างชัดเจน อาการเริ่มต้นจะคล้ายๆ กับอาการปวดท้องอื่นๆ คือผู้ป่วยจะมีอาการปวด จุก เสียดในช่องท้อง ซึ่งอาจจะแยกแยะการเกิดโรคนี้ไม่ได้ นานๆ ไปมะเร็งรังไข่เริ่มลุกลามเป็นอาการระยะสุดท้ายจนส่งผลทำให้ร่างกายผู้ป่วยทรุดโทรมจนเสียชีวิตได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อป้องกันตนเองห่างไกล อาการมะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย...เรามารู้เท่าทันสาเหตุและอาการของโรคมะเร็งรังไข่กันค่ะ

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งรังไข่

ข้อมูลทางการแพทย์ยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนถึงสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งรังไข่  แต่การเก็บข้อมูลผู้ที่มีอาการมะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย พบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มีสภาพที่ส่งเสริมการเป็นโรคจากปัจจัยเสี่ยงหลายๆ ปัจจัย เช่น ผู้หญิงที่เคยมีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งระบบทางเดินอาหาร ผู้หญิงที่ไม่มีบุตรหรือมีบุตรน้อย และผู้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี หรือผู้ป่วยมีการรับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

อาการของโรคมะเร็งรังไข่

สำหรับอาการของโรคมะเร็งรังไข่นั้น แทบจะไม่เห็นอาการในเบื้องต้น มักจะพบเมื่อผู้ป่วยมีอาการมะเร็งรังไข่ระยะสุดท้ายแล้ว อย่างไรก็ตาม เราอาจสังเกตและสงสัยการเกิดโรคมะเร็งรังไข่นี้ได้จาก " อาการท้องอืดเป็นประจำ อาการแน่นท้อง ปวดท้องบ่อยๆ เมื่อคลำบริเวณท้องมีก้อนในช่องท้องหรือช่องเชิงกราน มีอาการถ่ายอุจจาระลำบาก ถ่ายปัสสาวะบ่อยและมีอาการขัดปัสสาวะ เมื่อเซลล์มะเร็งกระจายไปทั่วช่องท้องแล้วผู้ป่วยจะมีน้ำในช่องท้องมีลักษณะท้องโตขึ้นกว่าเดิม ผู้ป่วยบางรายมีน้ำหนักลด ผอมแห้ง เบื่ออาหาร พบการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น มีเสียงห้าว มีหนวด เนื่องจากร่างกายมีการผลิตฮอร์โมนที่ผิดปกติไปจากการเกิดโรคมะเร็งรังไข่"

มะเร็งรังไข่เริ่มต้นจะยังอยู่ภายในรังไข่ มีการแพร่กระจายเริ่มต้นจากรังไข่ไปสู่อวัยวะในช่องเชิงกราน กระจายไปยังช่องท้อง ต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง และแพร่กระจายทั่วไปยังตับและปอด ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะพบว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งรังไข่และมีอาการมะเร็งไข่ระยะสุดท้ายเมื่อเซลล์มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังช่องท้องแล้ว ทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆ

ป้องกันตัวเอง ห่างไกลจากอาการมะเร็งไข่ระยะสุดท้าย

อย่างที่กล่าวไปในเบื้องต้นแล้วว่าโรคมะเร็งรังไข่นี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะพบว่าเป็นโรคนี้ก็ต่อเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายของโรคมะเร็งรังไข่แล้ว ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดจากอาการมะเร็งไข่ระยะสุดท้ายอย่างหนึ่งคือ การหมั่นตรวจภายในด้วยคลื่นความถี่สูง เพื่อตรวจการเกิดโรคอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี้ก็ควรใส่ใจในการเลือกรับประทานอาหารต้านมะเร็งโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน เพื่อให้ร่างกายของเราห่างจากโรคมะเร็งรังไข่ ป้องกันโรคร้ายภัยเงียบได้ในระดับหนึ่งค่ะ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอาหารต้านมะเร็ง

สมุนไพรรักษามะเร็งรังไข่

เรื่องน่ารู้…"สมุนไพรรักษามะเร็งรังไข่"