free web tracker, fire_lady พื้นที่โฆษณา • สุขภาพดี

พื้นที่โฆษณา

อัตราค่าเช่าพื้นที่วาง Banner บนเว็บไซต์  (ต่อเดือน)

( ราคา ณ ปัจจุบัน -  31 ธันวาคม 2562 )

ตำแหน่ง Banner

ขนาด Banner

ราคา/เดือน

H 1

300 x 90 pixels

1,500

H 2

300 x 90 pixels

1,500

H3

300 x 90 pixels

1,500

S 1

300 x 250 pixels

1,000

S 2

300 x 250 pixels

1,000

S 3

300 x 250 pixels

500

S 4

300 x 250 pixels

500

C 1

300 x 250 pixels

500

หมายเหตุ:  - ตำแหน่ง H ( 1-3 ) และตำแหน่ง S (1-4) แสดงในทุกหน้าของเว็บ/โพสต์

                        - ตำแหน่ง C 1 แสดงเฉพาะในเนื้อหา 1 บทความที่เลือก

                        - รับแบนเนอร์ ตามขนาดที่กำหนดเท่านั้น (สามารถแนบคำอธิบายเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)

                        - ลำดับการวางแบนเนอร์โฆษณาตำแหน่งที่มีราคาเท่ากัน จะเรียงตามการขาย จองก่อนจะได้อยู่บน ถ้าหมดสัญญาแล้วไม่ต่อ แบนเนอร์ที่อยู่ถัดไปจะขึ้นมาแทนตำแหน่ง

สนใจเช่าพื้นที่โฆษณา ติดต่อ : sukkaphapd@gmail.com

กฎกติกาการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ sukkaphap-d.com

1. Banner ที่ลงจะต้องไม่ผิดกฎหมายที่ว่าด้วยการเผยแพร่สื่อทาง Internet และไม่เกี่ยวข้องกับสื่อ ลามก อนาจาร การขายบริการทางเพศ สารกระตุ้นหรืออุปกรณ์ทางเพศ ยาเสพติดให้โทษ การพนัน โฆษณาจัดหางาน หรือผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นทุกประเภท โดยเด็ดขาด

2. ผู้เช่าพื้นที่ลงโฆษณาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อ Banner ที่ลงโฆษณาทุกกรณี อันเนื่องมาจากการละเมิดกฎหมาย

3. ผู้เช่าพื้นที่ลงโฆษณาจะต้องชำระค่าเช่าพื้นที่ล่วงหน้าตามที่กำหนดในสัญญาเต็มจำนวนเสียก่อน ผู้ให้เช่าพื้นที่จึงจะนำ Banner ของผู้เช่าฯ ลงในเว็ปไซต์ของผู้ให้เช่าฯ

4. ผู้เช่าพื้นที่ลงโฆษณาเป็นผู้จักทำ Artwork เอง เนื่องจากทางเว็บไซต์ยังไม่มีบริการออกแบบ Banner

5. ในกรณีที่ผู้เช่าพื้นที่ลงโฆษณามีความประสงค์ที่จะย้ายพื้นที่เช่า (เปลี่ยนตำแหน่งลงโฆษณา) สามารถกระทำได้ ต่อเมื่อตำแหน่งนั้นว่าง แต่จะทำการย้ายได้ก็ต่อเมื่อสิ้นสุดเดือนที่แจ้งความประสงค์เข้ามา

6. ในกรณีที่ผู้เช่าพื้นที่ลงโฆษณามีความประสงค์ที่จะย้ายพื้นที่เช่า และย้ายไปตำแหน่งที่มีราคาสูงกว่าและ เป็นตำแหน่งว่าง สามารถย้ายได้แต่ต้องชำระในส่วนต่างก่อน จึงสามารถเปลี่ยนได้ แต่กรณีที่ต้องการย้ายไปตำแหน่งที่ถูกกว่าและเป็นตำแหน่งว่างก็สามารถย้ายได้เช่นกัน แต่ทางผู้ให้เช่าฯ จะไม่คืนเงินในส่วนต่างนี้ให้

7. ในการลง Banner โฆษณานี้ ทางผู้เช่าฯ เป็นผู้ให้รายละเอียดในผลิตภัณฑ์ของตนเอง หาก มีข้อผิดพลาด หรือถูกดำเนินคดี ผู้เช่าฯจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ