counter
All posts in "อายุรวัฒน์เวชศาสตร์"

Gene Therapy –พันธุกรรมบำบัด อนาคตของการรักษามะเร็ง

Gene Therapy –พันธุกรรมบำบัด อนาคตของการรักษามะเร็ง โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย
อ่านต่อ >
0 Shares

มะเร็งปอด โรคร้ายในความเงียบ

มะเร็งปอด โรคร้ายในความเงียบ แม้ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งอันดับต้นๆ
อ่านต่อ >
0 Shares
Page 28 of 29