free web tracker, fire_lady ภาวะโภชนาการที่ไม่สมดุล • สุขภาพดี

ภาวะโภชนาการที่ไม่สมดุล

ผืนแผ่นดินไทย เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยเนื้อสัตว์ พืชผัก ผลไม้นานาชนิดที่มีให้เลือก ให้สรรหามาทานอย่างเอร็ดอร่อยมากมายตั้งแต่รุ่นปู่ยาตาทวด แต่ความเพรียบพร้อมมิควรเป็นเหตุให้เกิดความไม่สมดุล และร่างกายที่เจ็บป่วย หากเรารู้จักทานให้พอเหมาะแก่ร่างกาย

เป็นที่น่าใจหายเมื่อพบว่า "โรคอ้วน" มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะในวัยกลางคน มีอัตราสูงถึงร้อยละ 40-60 ในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงมาก ประกอบกับองค์การอนามัยโลกเปิดเผยข้อมูลว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากทั่วโลกพบว่า 70% ของคนเหล่านี้ มีสาเหตุมาจากโรคหลักๆ คือ มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด รองลงมาคือ เบาหวาน ปัจจัยสำคัญคือ ภาวะโภชนาการที่ไม่สมดุล จึงต้องเร่งปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ พฤติกรรมการออกกำลังกาย ให้ถูกต้อง อย่างเร่งด่วน

ผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว่า การบริโภคอาหารที่ถูกต้องนั้นจะต้องประกอบด้วยความสมดุลของทั้งชนิด ปริมาณ คุณภาพ และความพึงพอใจ จะเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตเป็นสุข เพราะการมีสุขภาพดีนั้นมีความสำคัญยิ่งต่อตัวเอง ครอบครัว ตลอดจนคนที่รักและห่วงใย

การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดความพอดี จะทำให้เกิดปัญหาทางโภชนาการ อาทิ โรคเรื้อรังที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน ทำให้กลายเป็นโรคอ้วน โรคความดันโลหิต ฯลฯ ดังนั้นจึงควรเลือกรับประทานอาหารสด อาหารธรรมชาติ และรับประทานอาหารหลากหลายชนิดในแต่ละวัน ควรหลีกเลี่ยงอาหารปรุงแต่ง เจือสีสังเคราะห์ สารฟอกสี ผงชูรส อาหารหมักดอง ใช้สารเคมี อาหารขบเคี้ยวที่มีคุณค่าน้อย อาหารที่มีรสจัดทุกประเภท ขณะเดียวกันควรเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีนจากพืชและสัตว์ รับประทานผักและผลไม้สดทุกมื้อ ไม่รับประทานอาหารอย่างเร่งรีบ ก่อนเลือกอาหารควรคำนึงถึงคุณค่าอาหารต่อสุขภาพควบคู่กับความถูกใจ

เทคนิคการควบคุมอาหาร

เทคนิคการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวให้คงที่แบบง่ายๆ สำหรับโรคอ้วนและอีกหลายๆ โรคที่คนส่วนใหญ่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันมักมีสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ต้องเร่งรีบในการดำเนินชีวิต ทั้งรีบตื่น รีบรับประทาน รีบเดินทาง รีบไปทำงาน จนกลายเป็นความเคยชิน และนำไปสู่ความเครียด ร่างกายอ่อนแอ โรคภัยรุมเร้า โรคที่เกิดขึ้นกับคนเมืองมักเกิดจากพฤติกรรมทั้งการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย

1 ไม่นำของที่ชอบออกจากชีวิตประจำวัน

ต้องให้เผชิญและค่อยๆ ปรับลดลงด้วยการต่อรอง แลกเปลี่ยน แนะให้เห็นว่าสิ่งไหนดีหรือเป็นอันตราย ต้องให้ทราบปริมาณที่ควรรับประทานประจำนั้นว่าเท่าไหร่ จากนั้นเตรียมและจัดหรือตักอาหารเฉพาะที่ควรรับประทานเท่านั้น ควรรับประทานอาหารเป็นเวลา ไม่รับประทานจุบจิบระหว่างมื้อ เลือกภาชนะที่มีขนาดเล็กใส่อาหาร เคี้ยวช้าๆ ไม่ทำกิจกรรมอื่นขณะรับประทานอาหาร เมื่อเริ่มอิ่มให้หยุดและดื่มน้ำตามจนรู้สึกอิ่ม เก็บอาหารที่เหลือทันที ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง และมีพลังงานต่ำ ที่สำคัญควรติดตามชั่งน้ำหนักตัวอย่างสม่ำเสมอ

2 การทำกระเพาะให้เล็กลง

คือการรับประทานครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยๆ ในปริมาณที่เหมาะสม อย่าปล่อยให้หิว จิบน้ำเรื่อยๆ เพื่อลดการรับประทานจุบจิบ เพียงเท่านี้กระเพาะจะค่อยๆ เล็กลง หรือวิธีผึกนิสัยการรับประทาน เลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าจะลดน้ำหนักส่วนเกินให้ได้ อาทิ ไม่เดินเข้าใกล้ร้านเบเกอรี่หรือหากจำเป็นก็ท่องในใจว่า พรุ่งนี้เถอะนะ ถ้าไม่ไหวจริงๆ ให้รับประทานเพียงครึ่งเดียวแล้วออกกำลังเผาผลาญให้หมด ฝึกให้เคยชินเป็นนิสัยรับรองว่าประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน

 3 ออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานที่ได้รับจากอาหาร

เพราะไม่มีอาหารชนิดใดที่ทำให้น้ำหนักขึ้นหรือทำให้อ้วน ล้วนมาจากการ กินมาก…แต่ใช้น้อย วิธีออกกำลังกายที่ง่าย สะดวก และประหยัด สามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอ คือ การเดิน การวิ่ง การเล่นโยคะ การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งสามารถทำได้ทุกครั้งที่มีโอกาสแม้ขณะทำงาน จะทำเดี่ยวหรือสร้างเครือข่ายชวนเพื่อนๆมาร่วมออกกำลังกายพร้อมกันเป็นกลุ่มก็ได้เพื่อช่วยเพิ่มสีสันกระตุ้นให้รู้สึกอยากออกกำลังกายมากขึ้น แต่ต้องทำอย่างถูกต้องและเหมาะสม

หากทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้อยู่ในภาวะสมดุล ทั้งการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการออกกำลังกาย เชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง เพราะหากทุกคนล้วนมีสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชนก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย ไม่ต้องแออัดยัดเยียดเช่นในปัจจุบัน งบประมาณที่เป็นเงินจำนวนมหาศาลที่ต้องสูญเสียไปในส่วนนี้จะได้นำไปใช้พัฒนาชาติบ้านเมืองในส่วนอื่นๆแทน ขณะเดียวกันทุกคนก็จะมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆ ตามมาอย่างประมาณค่ามิได้เลยทีเดียว

ทุกคนล้วนมีศักยภาพ มีวิธีในการดูแลตนเอง ทุกคนรักชีวิต รักสุขภาพ ต้องการเห็นตนเองมีสุขภาพที่ดี เพียงแต่บางครั้งอาจต้องการเติมกำลังใจ ความมั่นใจบ้าง จงคิดเสมอว่าเราเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จมาหลายอย่าง เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเล็กที่สามารถทำได้ ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และแน่วแน่ที่จะทำให้สำเร็จ รับรองว่าสุขภาพที่ดีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องน่ารู้...คู่สุขภาพดี

Click here to add a comment

Leave a comment: