free web tracker, fire_lady มหัศจรรย์…หนังสือนิทาน สร้างเด็กฉลาด • สุขภาพดี

มหัศจรรย์...หนังสือนิทาน สร้างเด็กฉลาด

หนังสือนิทานสำหรับเด็ก

คุณพ่อคุณแม่หลายท่าน คงเคยซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการให้ลูกเยอะแยะ ได้ผลบ้างไม่ได้บ้าง แต่คุณรู้หรือเปล่าคะ ว่าการอ่านนิทานธรรมดาทั่วไปนี่แหละ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสมอง และกระตุ้นความจำของลูกน้อยได้ดีนัก วันนี้เราจะมาดูกันว่า หนังสือนิทานสำหรับเด็กช่วยได้อย่างไร

5 พัฒนาการ...จากหนังสือนิทานเด็ก

1 ภาษาดี เด็กจะเรียนรู้ภาษาจากการอ่านของพ่อแม่ รวมทั้งจดจำเลียนแบบได้ดี การอ่านหนังสือนิทานสำหรับเด็กด้วยคำศัพท์ที่ง่ายๆ เหมาะสมกับวัย เน้นการออกเสียงที่ชัดเจน จะทำให้ลูกจดจำภาษาและเรียนรู้ได้เร็วขึ้น นอกจากนั้นพ่อแม่ยังสามารถสอนภาษาที่สองหรือสาม เช่นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน จากการอ่านนิทานให้ลูกน้อยได้ฟังอีกด้วย การฝึกให้เขาได้ฟังภาษาอื่นๆ ตั้งแต่ยังเล็กจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้เขาคุ้นเคยกับภาษานั้นๆ เพราะเด็กเป็นวัยที่สามารถรับรู้ภาษาอื่นได้เป็นอย่างดี อย่าปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดไปนะคะ

2 สมาธิดี การฟังนิทานบ่อยๆ จะทำให้เด็กมีจิตใจจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานขึ้น เป็นการช่วยฝึกสมาธิให้ลูกน้อยอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลเป็นอย่างดี เพราะทุกครั้งที่เราเล่านิทาน เด็กจะสนใจฟัง ไม่วอกแวก เป็นการฝึกสมาธิขั้นพื้นฐานให้กับลูกของคุณ

3 จินตนาการการฟัง หนังสือนิทานจะช่วยกระตุ้นจินตนาการให้เด็กได้ เพราะเด็กจะมีการใช้สมองคิดตาม ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านจินตนาการของเด็กอย่างเห็นผล เพราะน้ำเสียงที่เรากำลังเล่านิทานและเนื้อเรื่องของนิทาน จะกระตุ้นให้เด็กสร้างจินตนาการเป็นภาพในสมอง การเล่านิทานจึงเป็นการสร้างจินตนาการและการรับรู้ใหม่ๆ ที่เด็กไม่เคยพบเจอ ผ่านตัวละครต่างๆ ในนิทาน

4 ฝึกการใช้ความคิด ทุกครั้งที่เด็กได้ฟังนิทาน เขาจะคิดต่อเนื่องไปอย่างอัตโนมัติ ซึ่งถ้าหากลูกๆ คุณโตพอที่จะพูดคุยได้แล้ว เขาจะแสดงออกทางด้านความคิดให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้น การเล่านิทานซ้ำๆ จะฝึกฝนให้เด็กรู้จักการจับประเด็นและมองสิ่งต่างๆ เป็นระบบ รวมทั้งเข้าใจภาพรวมของเรื่องนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

5 ทำให้รักการอ่าน การเล่านิทานเป็นการกระตุ้นการรักการอ่านให้เด็ก เด็กจะมีความอยากรู้อยากเห็นว่าในหนังสือนิทานสำหรับเด็กแต่ละเล่มเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้าง ทำให้อยากเรียนรู้ที่จะอ่านเอง ทำให้การอ่านหนังสือเป็นเรื่องน่าสนุกสำหรับเขา อย่าแปลกใจเมื่อเห็นลูกของคุณหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านและเลียนแบบน้ำเสียงของคุณจากการฟังนิทาน ทั้งที่เขายังอ่านหนังสือไม่ออก เพราะนั่นแสดงว่าเขาอยากรู้ว่าหนังสือเล่มนั้นเขียนว่าอะไร และพร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่องการอ่านเขียน

นอกจากนี้การอ่านนิทานให้ลูกฟังยังเป็นการสร้างความรักความอบอุ่นให้กับลูกน้อยด้วยนะคะ รู้อย่างนี้แล้ว คุณแม่รีบหาซื้อหนังสือนิทานสำหรับเด็กที่เหมาะกับวัยของลูกคุณมาอ่านให้เขาฟังเลยค่ะ ถ้าอยากเห็นลูกเป็นเด็กฉลาดและมีพัฒนาการด้านอารมณ์และสมองที่ดี

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกน้อย