free web tracker, fire_lady โรคเครียด อาการ สาเหตุ ผลเสียต่อสุขภาพ • สุขภาพดี

โรคเครียด

อาการ สาเหตุ ผลเสียต่อสุขภาพ

โรคเครียด

คุณรู้หรือไม่ว่า...เพียงแค่เกิดความวิตกกังวล ก็จะทำให้สุขภาพของคุณโดนทำร้ายโดยไม่รู้ตัวแล้ว..ดังนั้นหากไม่อยากเจ็บป่วยง่ายๆ ก็ต้องเลิกกังวล เพราะความวิตกกังวล ถือได้ว่าเป็นอาการหนึ่งของโรคเครียดซึ่งมีส่วนทำให้สุขภาพร่างกายของคุณย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด และหากเกิดโรคเครียดอย่างเรื้อรังด้วยแล้วก็...จะยิ่งส่งผล และทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคต่าง ๆตามมาได้อีกมากมาย ซึ่งผลกระทบของโรคเครียด จะเกิดขึ้นได้นั้นอยู่ที่จิตใจของคุณที่จะสามารถทนต่อความกดดันได้มากน้อยแค่ไหน เมื่อร่างกายของเราเข้าสู่ภาวะโรคเครียด ร่างกายก็จะเกิดความผิดปกติในการทำงาน ทำให้ระบบในร่างกายทำงานด้อยประสิทธิภาพสังเกตให้เห็นได้ตั้งแต่อาการเพียงเล็กน้อย จนถึงอาการที่หนัก ยิ่งหากเกิดเป็นโรคเครียด สะสมมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลต่อร่างกายเท่านั้น

สาเหตุของโรคเครียด

เพราะโรคเครียด เป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อถึงคราวที่จะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ และทำให้รู้สึกถูกกดดัน ทำให้ไม่สบายใจ และเกิดเป็นความกลัว วุ่นวายใจ วิตกกังวล ตลอดจนการถูกบีบคั้น เมื่อรับรู้ว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่คุกคามจิตใจ หรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้สภาพร่างกายและจิตใจเสียไป และเมื่อเกิดโรคเครียดก็จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจและอารมณ์ รวมทั้งด้านพฤติกรรมซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป และความเครียดเหล่านั้นเริ่มคลายลง ร่างกายจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่ง

อาการของโรคเครียด

เชื่อว่าคงจะมีใครอีกหลายคนที่เคยนอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจทำให้รู้สึกเหนื่อยหน่ายจนไม่อยากทำอะไร หรือเคยมีอาการปวดหรือเกร็งบริเวณกล้ามเนื้อท้ายทอย หลัง หรือไหล่ ทั้งที่ไม่ได้ใช้แรงทำอะไรเลย ซึ่งหากในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาคุณมีอาการเหล่านี้ขึ้นจริงๆ แสดงว่าคุณเองนั้นกำลังเริ่มเข้าสู่สภาพของภาวะโรคเครียด ในระยะเริ่มแรกแล้ว และจะทำอย่างไรจึงจะหายจากอาการเครียดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์หาสาเหตุที่จะทำให้เกิดความเครียด และพิจารณาดูว่าอะไรคือสาเหตุของความเครียด และจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่ต้นเหตุได้หรือไม่ และหากแก้ไขไม่ได้อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เพราะบางครั้งปัญหาเหล่านั้นอาจไม่ได้เกิดจากคุณเพียงคนเดียวก็ได้ ซึ่งส่วนหนึ่งอาการของผู้ที่เกิดภาวะโรคเครียด อาการอาจจะไม่แสดงออก เพราะเป็นเรื่องของภาวะจิตใจ แต่บางคนก็จะมีการแสดงออกอย่างชัดเจน เพราะเก็บอาการไม่อยู่ และมีความวิตกจริต กังวลมากเกินไป ซึ่งจะทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งกายและใจตามมา

ผลเสียต่อสุขภาพของโรคเครียด

ความเครียดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับร่างกายและจิตใจ ผลจากปฏิกิริยาตอบสนองที่มีต่อความเครียด ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล ซึ่งหากเป็นความเครียดทางด้านร่างกาย ก็จะเกิดเป็นภาวะโรคเครียด ที่เกิดขึ้น โดยจะไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้เกิดอาการหน้ามืดเจ็บหน้าอกเป็นลม ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคหัวใจ แผลในกระเพาะอาหาร หลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ เมื่อตกอยู่ในความเครียดเป็นเวลานาน จะทำให้สุขภาพร่างกายมีสภาพเลวลงเพราะเกิดความไม่สมดุลของระบบฮอร์โมน เพราะหากหน้าที่ช่วยควบคุมการทำงานในส่วนของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย เกิดความเครียดก็จะทำให้ต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล เพิ่มขึ้น จนทำให้เกิดอาการหลายอย่างแตกต่างกันไปตั้งแต่ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดหลัง ในกรณีที่บุคคลนั้นต้องเผชิญกับความเครียดที่รุนแรงอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตได้เนื่องจากระบบการทำงานที่ล้มเหลวของร่างกาย หรือเกิดโรคซึมเศร้าและขาดสติ รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว หากเกิดความเครียดอย่างรุนแรง ฮอร์โมนนี้จะไปกระตุ้นระดับน้ำตาลในเลือดให้มีการสูงขึ้นหรือลดต่ำลงอย่างผิดปกติ ซึ่งจะมีส่วนทำให้เกิดอาการช็อกได้

โรคเครียดทำให้เกิดอาการหน้ามืด ความดันโลหิตสูง และเสี่ยงต่อโรคอ้วน โรคหัวใจ

โรคเครียด ปวดหัว
โรคเครียด อ้วน

ผลเสียของภาวะโรคเครียด

ผู้ป่วยโรคเครียดบางรายที่มีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ไม่เต็มที่ จะสามารถส่งผลให้เกิดเป็นอาการของโรคหอบหืด หรือโรคภูมิแพ้ต่างๆ โรคผิวหนัง และอาจมีอาการผมร่วงทำให้เกิดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ง่ายกว่า หากเทียบกับคนปกติ ซึ่งจิตใจของบุคคลที่เครียดจะเต็มไปด้วยการหมกมุ่นอย่างครุ่นคิด และไม่สนใจสิ่งรอบตัว มีอาการใจลอย ขาดสติและ สมาธิ ความระมัดระวังในการทำงานต่ำลงหรือเสียไปเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากจิตไม่สงบก็จะทำให้ เกิดความโมโหโกรธง่าย และสูญเสียความเชื่อมั่นในความสามารถที่จะทำการจัดการกับชีวิตของตนเอง ผลจากการเผชิญต่อภาวะเครียดเป็นเวลานาน ทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลมีปริมาณเพิ่มขึ้น บางคนที่ตกอยู่ในภาวะโรคเครียดอย่างยาวนานอาจก่อให้เกิดอาการทางจิต จนกลายเป็นโรคประสาทได้

วิธีแก้โรคเครียด

คลายโรคเครียด

การจัดการกับความเครียด สามารถผ่อนคลายโดยการหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆ และการออกกำลังกาย การนวด หรือการพักผ่อน การอาบน้ำอุ่นการรับประทานอาหาร พยายามลดความตึงเครียดที่จะเกิดจากภาวะทางจิตใจ ด้วยการหันมาสร้างอารมณ์ขัน การคิดในทางบวก การหัวเราะ การดูภาพยนตร์ การทำสมาธิ การฟังเพลง เป็นการใช้เทคนิคความเงียบ เพื่อหยุดความคิดของตัวเอง ในเรื่องที่ทำให้เครียด ส่วนการฝึกคลายความเครียด เมื่อเริ่มรู้สึกว่ามีอาการเครียดในระดับน้อยๆควรฝึกบ่อยๆ และฝึกทุกวัน เมื่อฝึกจนชำนาญแล้วจึงลดลงเหลือเพียงวันละ 1 ครั้งอาจฝึกเฉพาะเมื่อรู้สึกเครียดหากทำก่อนนอนจะช่วยให้จิตใจสงบ และทำให้คุณนอนหลับสบายขึ้น

เมื่อรู้ถึงสาเหตุ อาการ ผลเสียของโรคเครียดต่อสุขภาพกันไปแล้ว อย่าลืมใช้วิธีแก้โรคเครียดที่แนะนำด้วยนะคะ หากใครที่กำลังมีปัญหา หรือประสบกับความเครียด ทางที่ดีควรบรรเทา กำจัดความเครียดก่อนที่โรคเครียดจะบั่นทอนสุขภาพกาย และสุขภาพจิตกันนะค่ะ