free web tracker, fire_lady ธรรมชาติบำบัด Archives • Page 3 of 3 • สุขภาพดี
All posts in "ธรรมชาติบำบัด"

“อารมณ์ขัน”…ช่วยแก้ปัญหา ลดแรงกดดัน ได้จริง?

เกร็ดความรู้…. อารมณ์ขัน แก้ปัญหา ลดแรงกดดัน อารมณ์ขันสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาในบางครั้งได้อย่างนุ่มนวล
อ่านต่อ >
Share

“อารมณ์ขัน”…ฝึกฝนได้จากความคิดเชิงบวก จริง?

เกร็ดความรู้..... อารมณ์ขัน ฝึกฝนได้จากความคิดเชิงบวก จากเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในเรื่องของอารมณ์ขัน
อ่านต่อ >
Share

“อารมณ์ขัน”…เป็นยาอายุวัฒนะ ต่ออายุให้ยืนยาว จริง?

เกร็ดความรู้....อารมณ์ขัน เป็นยาอายุวัฒนะ หลายคนอาจสงสัยว่าอารมณ์ขันทำให้อายุยืนได้อย่างไร
อ่านต่อ >
Share
Page 3 of 3