free web tracker, fire_lady ดนตรีบำบัดโรค…เสียงเพลงแห่งการรักษา • สุขภาพดี

ดนตรีบำบัดโรค (Musical Therapy)

เสียงเพลงแห่งการรักษา

ดนตรีบำบัดโรค

ถ้าพูดถึงเรื่องดนตรีแล้วล่ะก็ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีมาคู่กับมนุษย์เราตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียว แน่นอนว่าดนตรีนั้นมีบทบาทสำคัญกับมนุษย์เรามาช้านาน อีกทั้งดนตรียังเป็นสัญลักษณ์และตัวแทนของหลายสิ่งหลายอย่างได้ตามทำนองและเนื้อเพลงที่แต่ง เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก และในปัจจุบันนั้นทางการแพทย์ได้ทำการวิจัยและนำดนตรีมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้วย โดยให้ชื่อการรักษาแขนงนี้ว่า ดนตรีบำบัด (Musical Therapy)

ดนตรีบำบัด (Musical Therapy) คืออะไร?

ดนตรีบำบัด คือ การนำดนตรีและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับดนตรีมาใช้กับผู้ป่วยเพื่อประกอบการรักษาและให้เกิดผลทางการรักษาที่ดีขึ้น ส่วนมากจะเน้นไปที่การรักษาทางจิตเวชหรือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านการพัฒนาการของสมอง นอกจากนี้ดนตรีบำบัดยังส่งผลต่อการรักษาทางกายภาพในอีกหลายกรณีด้วยเช่นกัน

ประโยชน์และผลที่ได้จากการทำดนตรีบำบัด

การใช้ดนตรีบำบัดอาจจะไม่ได้ผลทางตรงและเห็นผลแบบชัดเจน แต่ผลที่ได้รับจะเป็นในรูปแบบของการช่วยเหลือในการรักษาปกติแทน โดยทั่วไปแล้วดนตรีบำบัดจะสามารถใช้และเกิดผลกับกลุ่มคนดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยที่มีความพิการทางสมองตั้งแต่กำเนิด


ดนตรีบำบัดมีการใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางสมองตั้งแต่กำเนิด โดยเสียงดนตรีที่ใช้รักษาจะมีคลื่นความถี่ที่เหมาะสม ทำให้ผู้ป่วยมีการรับรู้และมีพัฒนาการของสมองและการตอบสนองการรับรู้ที่ดีขึ้น

ช่วยรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า


การใช้ดนตรีบำบัดเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้ว โดยมีบันทึกว่าแพทย์สมัยนั้นใช้การดีดพิณเพื่อบำบัดและรักษาผู้ป่วยที่มีอาการของโรคซึมเศร้า แถมยังได้ผลเป็นอย่างดีและใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน

ช่วยเหลือในการรักษาทางกายภาพได้


ดนตรีบำบัดนอกจากจะส่งผลต่อสภาพทางจิตใจแล้วยังส่งผลต่อสภาพทางกายภาพอีกด้วย ซึ่งมีการวิจัยมากมายที่พิสูจน์สิ่งนี้ได้ โดยการวิจัยแรกในปี 1989 ของ Zimmerman และคณะวิจัย ได้ทำการใช้ดนตรีบำบัดกับผู้ป่วยโรคมะเร็งและค้นพบว่า ดนตรีบำบัดสามารถช่วยเหลือทำให้ผู้ป่วยลดอาการเจ็บปวดลงได้ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วย

ช่วยเหลือทางสภาพจิตใจของผู้ป่วยโรคร้ายแรง


ในปัจจุบันการแพทย์ในหลายแขนงนำดนตรีบำบัดมาช่วยเหลือในการรักษาโรคร้ายแรงหลายประเภท เช่น โรคมะเร็ง ที่นอกจากจะช่วยเหลือในเรื่องลดความเจ็บปวดลงได้ ยังช่วยคลายความวิตกกังวลและความเครียดของผู้ป่วยได้อีกด้วย ส่งผลทำให้การรักษาทางกายภาพมีประสิทธิภาพดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียดในผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูงได้เป็นอย่างดี

ช่วยรักษาผู้ป่วยทางด้านจิตเวช


ดนตรีบำบัดถือว่าเป็นการรักษาที่สำคัญกับผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางด้านอารมณ์หรือผู้ป่วยทางจิตเวชมากเลยทีเดียว เพราะเสียงเพลงจะช่วยทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้ผ่อนคลาย ซึ่งเสียงดนตรีจะส่งผลต่อระบบความคิดและอารมณ์ของผู้ป่วยทำให้มีรูปแบบและระบบความคิดที่เป็นระบบมากขึ้น การแสดงออกทางด้านอารมณ์ก็จะมีความรุนแรงน้อยลงด้วย

ดนตรีบำบัด

นอกจากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วในปัจจุบันยังมีการวิจัยเกี่ยวกับการรักษาอีกหลายแขนงที่ใช้ดนตรีเป็นส่วนประกอบ แน่นอนว่านอกจากการรักษาด้วยดนตรีบำบัดแล้ว คนปกติเมื่อฟังดนตรีก็จะส่งผลต่อการแสดงออกทางด้านอารมณ์และจิตใจอีกด้วย และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือ เสียงดนตรียังช่วยในเรื่องพัฒนาการสมองของเด็กได้เป็นอย่างดี

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ "ดนตรีบำบัด"