counter
All posts in "โรคภัยใกล้ตัว"

“เลือดออกตามไรฟัน” สัญญาณอันตรายจากภายในช่องปาก

“เลือดออกตามไรฟัน” สัญญาณอันตรายจากภายในช่องปากเบื่อไหมทุกครั้งที่คุณแปรงฟันแล้วมีเลือดออกมาด้วย...หากมีแน่นอนเลยว่าตอนนี้คุณกำลังเป็นผู้ประสบปัญหาอาการ
อ่านต่อ >
Share

“ฮีทสโตรก” (Heat Stroke) โรคอันตราย ที่มาพร้อมกับอากาศร้อนจัด

"ฮีทสโตรก" (Heat Stroke) โรคอันตราย ที่มาพร้อมกับอากาศร้อนจัด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราคงรู้สึกคล้ายๆ
อ่านต่อ >
Share
1 2 3 7
Page 1 of 7